Plusklas O2A5 Giessenlanden

Wat is de Plusklas?

De Plusklas is in samenwerking met verschillende openbare basisscholen in de gemeente Giessenlanden opgezet. Het is voor leerlingen vanaf eind groep 6 die excelleren in de reguliere lesstof op de basisschool. Deze kinderen kunnen via de leerkracht worden aangemeld voor de Plusklas en gaan dan wekelijks op woensdagmorgen naar Hoornaar, om daar zéér uitdagende activiteiten uit te voeren onder begeleiding van een gecertificeerd leerkracht. 

Wanneer kan mijn kind zich aanmelden?

Uw kind komt in aanmerking voor de Plusklas als blijkt dat de aangeboden lesstof onvoldoende uitdaging biedt. De groepsleerkracht en de Intern Begeleider overleggen over de aanmelding. Daarna zal een toelatingscommissie beoordelen of de resultaten volgens het Cito leerlingvolgsysteem gecombineerd met gegevens over motivatie en werkhouding overeenkomen met de eisen van de Plusklas.

Er worden zeer uiteenlopende onderwerpen aangeboden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: schaken, filosofie, fotografie, scheikunde, Frans, Latijn en leren onderzoeken. Voor meer informatie over de Plusklas kunt u de website van de Plusklas bezoeken.