Downloads

Schoolgids: 

Schoolgids 2017-2018

Jaarverslag:

(nieuwe versie volgt zsm)

SchoolOnderSteuningsProfiel:

07fz01-school-ondersteuningsprofiel

 

 

Ouderraad: 

De Ouderraad zal zsm de documenten aanleveren.

Medezeggenschapsraad:

Notulen 1718: 

 

Notulen_MR 18 jan 2018 definitief

Notulen_MR 29 nov 2017 definitief

Notulen_MR 6 sept 2017 definitief

Kwaliteitsplan

(onder constructie)

Huishoudelijk reglement

(onder constructie)

Leden MR

(onder constructie)