Waar staan wij voor?

Openbare Basisschool

O.B.S. Het Tweespan is een openbare basisschool en is daarom toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. De missie van onze school is "Samen leren, samen leren leven" hetgeen wij dagelijks in de praktijk brengen. We hebben een actief beleid tegen het pesten. De betrokkenheid van de ouders bij de school stellen wij zeer op prijs.

Naam en korte geschiedenis van de school

De school ligt in de dorpskern Giessenburg en maakt deel uit van de gemeente Giessenlanden. Sinds 1 augustus 1997 is de school gefuseerd met de openbare school in Schelluinen en als fusienaam is gekozen: O.B.S Het Tweespan te Giessenburg en Schelluinen. Op 21 november 2008 is de Brede School Giessenburg geopend. Hierin zijn, naast OBS Het Tweespan, gevestigd Peuterspeelzaal De Kruimeltubuiten spelenin, een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang en een lokaal van CBS De Hoeksteen. Het Tweespan beschikt over vier lokalen met in elk lokaal een digitaal schoolbord. Daarnaast is er een kleuterspeelzaal en zijn er twee multifunctionele ruimten. De architect had de opdracht om de nieuwe school licht en ruim te maken en dat is goed gelukt. Er is gebruik gemaakt van veel heldere kleuren. In de school staan overal computers met internet. Vanaf de kleuterleeftijd maken we onze leerlingen al vertrouwd met het gebruik van deze hulpmiddelen. Tevens breiden we dit pakket uit middels tekstverwerking, presentatievormen en andere digitale ontwikkelingen. Op het schoolplein staat een multifunctioneel speeltoestel, een zandbak en een buitenberging in de vorm van een dobbelsteen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen op school overblijven. Deze tussenschoolse opvang wordt geleid door drie, speciaal voor deze taak opgeleide krachten. Klik hier voor meer informatie over het overblijven. 

Gedragscode

Iedere medewerker van onze basisschool heeft een voorbeeldfunctie. Ieder moet zich bewust zijn van zijn/haar verantwoordelijkheid binnen de functie en draagt dit ook uit, in gedrag en kleding. Gedragsregels vormen een leidraad voor gedrag, als preventiemiddel. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in de gedragscode. Onder het kopje ´downloads´ kunt u de gedragscode vinden. Tevens hebben we een klachtenregeling. Ook deze is terug te vinden onder het kopje ´downloads´.