Plusklas O2A5 Giessenlanden

Wat is de Plusklas?

De Plusklas is in samenwerking met verschillende openbare basisscholen in de gemeente Giessenlanden opgezet. Het is voor leerlingen vanaf groep 6 die excelleren in de reguliere lesstof op de basisschool. Deze kinderen kunnen zich aanmelden voor de Plusklas en gaan dan wekelijks op woensdagmorgen naar Hoornaar of Arkel, om daar zéér uitdagende activiteiten uit te voeren onder begeleiding van een gecertificeerd leerkracht. 

Wanneer kan mijn kind zich aanmelden?

Uw kind komt in aanmerking voor de Plusklas als blijkt dat de aangeboden lesstof onvoldoende uitdaging biedt. Daarnaast zal een toelatingscommissie beoordelen of de resultaten volgens het Cito leerlingvolgsysteem overeenkomen met de eisen van de Plusklas. Doorgaans is een A-score de minimale eis.

Wat voor uitdagende lessen worden er aangeboden?

Er worden zeer uiteenlopende onderwerpen aangeboden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: schaken, filosofie, fotografie, scheikunde, Frans, Latijn en leren onderzoeken. Voor meer informatie over de Plusklas kunt u de website van de Plusklas bezoeken.