Ouderschapsparticipatie

Wat is ouderschapsparticipatie?

Ouderschapsparticipatie wordt ook wel educatief partnerschap genoemd.
Het is een manier om de relatie tussen ouders/verzorgers en leerkrachten vorm te geven. Ouders/verzorgers en leerkrachten hebben een gedeeld doel, namelijk het optimaliseren van de schoolprestaties en de persoonlijke ontwikkeling van het eigen kind, maar ook van de andere kinderen in de klas en de school. Onderling vertrouwen en een goed en open contact tussen school en ouders is daarbij een voorwaarde. 

De ouderschapsparticipatie van het Tweespan

Op 27 september 2017 vond een informatieavond op school plaats over ouderschapsparticipatie (OP). Het Tweespan wil hiermee, in het belang van de kinderen, meer de samenwerking tussen ouders/verzorgers en school opzoeken. 

Er werd gekeken naar wat er goed gaat op school, naar wat beter/anders kan en er werden wederzijdse wensen en verwachtingen uitgesproken. De belangrijkste en meest voorkomende punten zijn hierna opgesomd. Een aantal ouders heeft zich die avond aangemeld om mee te willen denken hoe deze punten gerealiseerd zouden kunnen worden.  
De OP bestaat uit de directie, 2 leerkrachten en 6 ouders/verzorgers. Voor een overzicht van de leden kunt u naar onze ‘downloads’ pagina gaan. Ook de verslagen van deze informatieavond vindt u daar. Voor vragen en/of suggesties kunt u mailen naar n.wallaard@O2A5.nl

Vergaderingen

De OP vergadert meerdere keren per jaar op school. U kunt deze op de evenementenkalender terug zien.