Ouderraad

Wat is de ouderraad?

De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en vormt een schakel tussen de ouders en de school. Mocht u een vraag hebben aan de ouderraad kunt u e-mailen naar: ortweespan@o2a5.nl

Wat doet de ouderraad?

Na elke vakantie controleren enkele leden van de ouderraad de kinderen op hoofdluis. Daarnaast worden incidentele activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een herfstmarkt en ondersteunen ze bij bijzondere projecten. Elke groep krijgt een klassenouder toegewezen. Dit is een lid van de ouderraad. De ouderraad incasseert de financiële ouderbijdrage en beheert deze gelden. Een keer per jaar, normaliter tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, wordt hierover verantwoording afgelegd aan de ouders/verzorgers.

Wie zit in de ouderraad?

Klik HIER voor een overzicht van de leden van de ouderraad.

Wat is een klassenouder?

Elke groep krijgt één (of meer) klassenouder(s) toegewezen. Dit is een lid/zijn leden van de ouderraad. Op verzoek van de leerkracht kan de hulp van de klassenouder ingeroepen worden; bijvoorbeeld voor het organiseren van vervoer naar een excursie. Ook kunnen zij contact met de ouders opnemen om bijvoorbeeld de verjaardag van een leerkracht invulling te geven. De klassenouders zijn voor zowel ouders van huidige als van toekomstige leerlingen een direct en laagdrempelig aanspreekpunt voor praktische zaken. Klik HIER voor een overzicht van de klassenouders. 

Vergaderingen

De ouderraad organiseert elk jaar een ledenvergadering. Zij geeft dan een kort verslag van de activiteiten in het afgelopen en lopende schooljaar. Tevens worden op dit moment de  nieuwe leden voor de ouderraad gekozen of worden zittende leden herkozen. De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe en tijdens de rondvraag kunt u onderwerpen of vragen aan de orde stellen die u bezig houden. Minimaal vijf keer per jaar komen de ouderraad en een afvaardiging van de leerkrachten bij elkaar. Activiteiten die voorbij zijn worden geëvalueerd om te zien of er volgende keer dingen beter kunnen. Activiteiten die gaan komen worden doorgesproken en voorbereid.

Financiën:

De ouderraad incasseert de financiële ouderbijdrage en beheert deze gelden. Eén keer per jaar, normaliter tijdens de ledenvergadering, wordt hierover verantwoording afgelegd aan de ouders/verzorgers. U kunt de verslagen terug vinden op onze 'downloads' pagina.