Leerdoelen 6-7-8

Beknopt overzicht van de leerdoelen per jaargroep: 

Leerdoelen groep 6

Leerdoelen groep 7

Leerdoelen groep 8