Leerdoelen 4 t/m 8 toegevoegd

Een werkgroep vanuit de groep ‘ouderparticipatie’ hebben de afgelopen periode hard gewerkt. Ze hebben voor de groepen 4 tot en met 8 de leerdoelen beknopt en inzichtelijk opgesteld. Op deze wijze kunt u een begrijpelijk beeld vormen bij de lesstof die de leerlingen gedurende het jaar krijgen. De leerdoelen zijn terug te vinden in het menu bij de betreffende groepen.

De doelen voor groep 1 tot en met 3 zijn in ontwikkeling.

Ouderparticipatie ontzettend bedankt voor de overzichten!