Leerdoelen 4-5

Beknopt overzicht van de leerdoelen per jaargroep: 

Leerdoelen groep 4

Leerdoelen groep 5