Leerdoelen 1-2-3

Beknopt overzicht van de leerdoelen per jaargroep: 

Leerdoelen groep 1

Leerdoelen groep 2

Leerdoelen groep 3